Mieszkowice: +48 91 414 52 27
Widuchowa: +48 91 416 71 99
A A A

Informacje

E-medycyna i telemedycyna

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możecie Państwo skorzystać z teleporady, podczas której, w uzasadnionych medycznie i prawnie  okolicznościach ,uzyskacie: 

  • zalecenia lekarza i pielęgniarki/położnej
  • e-receptę
  • e-zwolnienie
  • informację o konieczności osobistego stawienia się w Przychodni

E-recepta = PESEL + Kod

E-recepta , co do zasady, jest ważna 30 dni, ale są i takie,które są ważne 7,120 lub 365 dni. Najmniej mamy czasu na wykupienie antybiotyku- tylko 7 dni.

Jeżeli e-recepta jest ważna przez rok to i tak powinniśmy wykupić pierwsze opakowanie nim minie 30 dni od daty wystawienia. Jednorazowo można wykupić zapas leków na 180 dni. E-recepta na 365 dni musi zawierać informację jak dawkować lek.

E-receptę otrzymujemy  w formie czterocyfrowego kodu  przy osobistej wizycie lub telefonicznie. W aptece podajemy jedynie kod i numer PESEL.

Jeżeli wypisanego dla Państwa leku nie ma w najbliżej aptece, to poniżej można sprawdzić, gdzie jest dostępny: www.ktomalek.pl

Zamów receptę online i wideo wizyty lekarskiej

Jesteśmy pionierami tych rozwiązań i prosimy o otwarte podejście do nowoczesnych metod. Uprawnieni do korzystania z tej formy opieki są wyłącznie zdeklarowani do nas pacjenci.

UWAGA

  • Prosimy o szczególną ostrożność przy korzystaniu z usług w ramach telemedycyny. Zdarza się, że bez Państwa woli i wiedzy zakładane są deklaracje przynależności do innych placówek, co usuwa Państwa z naszej listy i bezpłatne świadczenia nie mogą być u nas realizowane.
  • Informujemy, że wymuszanie zmiany lekarza podczas korzystania z usług lekarzy wąskich specjalizacji, także prywatnych, jest niedopuszczalne. Prosimy o zgłaszanie nam takich przypadków, również zaistniałych w przeszłości. 

Rejestracja do przychodni

Przychodnia Mieszkowice

+48 91 414 52 27

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15
74-505 Mieszkowice

Przychodnia Widuchowa

+48 91 416 71 99

ul. Tatrzańska 13
70-120 Widuchowa

Przychodnia Krzywin

+48 91 416 75 28

ul. Widuchowska 2
70-121 Krzywin