Mieszkowice: +48 91 414 52 27
Widuchowa: +48 91 416 71 99
A A A

Informacje

Czy jesteś naszym ubezpieczonym pacjentem?

Wystarczy złożyć deklarację, którą można pobrać tutaj, albo w Przychodni.

Można również zadzwonić, a my przygotujemy dokumenty do podpisu. W trakcie roku kalendarzowego każda osoba ubezpieczona ma prawo dwukrotnie dokonać bezpłatnej zmiany. To ważny wybór.

Nasze placówki zapewniają kompleksową opiekę lekarską, pielęgniarską i położniczą.

Dobrze mieć pewność ,że jest się pacjentem naszych przychodni, czyli deklaracje są aktualne , a status ubezpieczenia nie budzi wątpliwości . Jeżeli system eWUŚ pokazuje nas „ na czerwono” powinniśmy rozważyć, co możemy zrobić dla naszego bezpieczeństwa i możliwości korzystania z bezpłatnej opieki.

http://nfz-szczecin.pl/xyiue_status_ubezpieczenia_w_ewus.htm

Rejestracja do przychodni

Przychodnia Mieszkowice

+48 91 414 52 27

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15
74-505 Mieszkowice

Przychodnia Widuchowa

+48 91 416 71 99

ul. Tatrzańska 13
70-120 Widuchowa

Przychodnia Krzywin

+48 91 416 75 28

ul. Widuchowska 2
70-121 Krzywin