Mieszkowice: +48 91 414 52 27
Widuchowa: +48 91 416 71 99
A A A

Informacje

Struktura Zakładu

NZOZ Przychodnia Rodzinna ma swoją siedzibę w Mieszkowicach przy ul Księcia Józefa Poniatowskiego 15 . Świadczymy usługi medyczne również w Oddziale Widuchowa przy ul. Tatrzańskiej 13 oraz Oddziale Krzywin przy ul. Widuchowskiej 2.

Nasi lekarze rodzinni  i personel pielęgniarski są dostępni w codziennie w Siedzibie i Oddziałach.

Poradnia w Mieszkowicach czynna od 8.00 do 18.00, Oddział w Widuchowej od 8.00 do 11.00 i od 13.00 do 18.00, Oddział Krzywin od 11.00 do 13.00.

Konsultacje pediatryczne w Mieszkowicach- środy od 15.00 do 18.00 , w Widuchowej- wtorki od 15.00 do 18.00.

Dlaczego medycyna rodzinna?

Bywa nazywana podstawową opieką zdrowotną. Podstawową bo najważniejszą , zabezpieczającą 80% potrzeb zdrowotnych pacjentów a właściwa , całościowa opieka lekarza rodzinnego, co wynika z badań naukowych ,przedłuża nam życie,  poprawia jego jakość i daje lepsze efekty niż poszukiwanie innych form  rozproszonych, często kosztownych usług.

Taki model funkcjonuje w całej Europie, a specjaliści medycyny rodzinnej są w niej niezwykle cenieni i poszukiwani. Ich wykształcenie bowiem jest tyle trudne co wszechstronne i zajmują się z powodzeniem zarówno pacjentami starszymi jak i dziećmi.

W naszym Zespole stworzyliśmy jako usługę dodatkową opiekę pediatryczną i dzięki temu wsparciu mamy dla Państwa jeszcze więcej uwagi. W każdym z punktów udzielamy kilkunastu tysięcy porad rocznie.

Kompleksowa opieka w siedzibie i oddziałach w ramach ubezpieczenia

Utrzymaliśmy dla Państwa  zupełnie wyjątkową ofertę w Gminie Widuchowa  gdzie funkcjonują dwa punkty opieki , dzięki czemu jest bezpieczniej, bliżej i wygodniej.

W razie potrzeby nasi pacjenci uzyskują pomoc w trzech miejscach, także i w siedzibie w Mieszkowicach . Państwa deklaracja złożona w naszych przychodniach  powoduje, że wciąż się rozwijają, a poziom opieki jest efektem doświadczenia i zaangażowania personelu. 

Prawdziwa, rzetelna  medycyna , gdzie dba się o całe rodziny długie lata  to dobra medycyna rodzinna i można  ją uprawiać prawidłowo niezależnie od tego czy przychodnia jest u nas , w jakimkolwiek wielkim polskim  mieście czy na świecie.

Żadna inna forma opieki tego nie zastąpi, a najlepiej ją mieć na miejscu. Nasza współpraca  z Państwem to dowód wzajemnego lokalnego zaangażowania.

Rejestracja do przychodni

Przychodnia Mieszkowice

+48 91 414 52 27

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15
74-505 Mieszkowice

Przychodnia Widuchowa

+48 91 416 71 99

ul. Tatrzańska 13
70-120 Widuchowa

Przychodnia Krzywin

+48 91 416 75 28

ul. Widuchowska 2
70-121 Krzywin