Mieszkowice: +48 91 414 52 27
Widuchowa: +48 91 416 71 99
A A A

Dla dorosłych

Profilaktyka Chorób układu krążenia

Kobiety i mężczyźni , którzy w danym roku ukończą 35,40,45,50 i 55 lat mogą bezpłatnie skorzystać z programu, gdy nie została u nich dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i którzy w okresie ostatnich  pięciu lat  nie mieli wykonywanych takich badań.

Zapraszamy do wszystkich placówek.

Cele ogólne i szczegółowe programu

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie.

Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie .

Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia- czynniki ryzyka.

Cel główny programu to obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka.

Cele dodatkowe:

 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia
 • promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej

Czynniki i kategorie ryzyka chorób układu krążenia

 • płeć męska oraz kobiety po menopauzie
 • mężczyźni >45 lat , kobiety >55 lat
 • palenie tytoniu powyżej 1 papierosa dziennie
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia lipidowe: stężenie cholesterolu całkowitego, triglicerydów
 • cukrzyca
 • otyłość
 • mała aktywność fizyczna – spacery, marsze, jazda na rowerze, pływanie, aerobik i inne rzadziej niż 3 razy w tygodniu po 30 minut

Poziomy ryzyka

 • Ryzyko łagodne– osoby bez obecnych czynników innych niż wiek i płeć
 • Ryzyko umiarkowane– osoby z obecnością 3 i mniej czynników, ale bez cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia
 • Ryzyko duże– osoby z obecnością 4-5 czynników innych niż wiek i płeć, bez cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia
 • Ryzyko bardzo duże – osoby z obecnością powyżej 5 czynników, z cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca i innymi chorobami układu krążenia.

Rejestracja do przychodni

Przychodnia Mieszkowice

+48 91 414 52 27

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15
74-505 Mieszkowice

Przychodnia Widuchowa

+48 91 416 71 99

ul. Tatrzańska 13
70-120 Widuchowa

Przychodnia Krzywin

+48 91 416 75 28

ul. Widuchowska 2
70-121 Krzywin